M-CAST s.r.o.                                 copper alloys technology                   feinguss medeko

Kokilové odliatky zo zliatin medi a hliníka
Kokillenguss aus Kupfer- und Aluminiumlegierungen

Orlové 255
017 01 Považská Bystrica

Tel: +421-42-4459420
Fax: +421-42-4324496
IČO: 36792314
IČ DPH: SK2022396134